WORK

aoboum.com

chevron-left
chevron-right

Project Overview

โอบอุ้ม เป็นแบรนด์ผ้าอุ้มของคนไทยที่คิดค้นผ่านการศึกษาและดัดแปลงผ้าอุ้มของชาวกระเหรี่ยง นำมาออกแบบใหม่ให้เหมาะกับคุณแม่ทุกคน ช่วยแบ่งเบาน้ำหนัก ลดอาการเจ็บปวดข้อมือและหลังซึ่งเกิดขึ้นจากการอุ้มเป็นระยะเวลานาน เว็บไซต์ โอบอุ้ม (aoboum.com) ถูกออกแบบใหเมีความเรียบง่าย ใช้รูปภาพที่แสดงถึงความอบอุ่มที่ลูกได้รับจากแม่ พร้อมให้ข้อมูลต่างๆอย่างชัดเจน สามารถอ่าน และซื้อของผ่านทางเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายบนคอมพิวเตอร์ แท๊บเล็ตและมือถือ

Visit Website

Technology Stack

  • Elementor
  • WordPress
  • WooCommerce
Copyright 2021